Laboratorio toimii itsenäisenä toimipisteenä vastaanoton yhteydessä. Yhteistyö maan parhaiden erikoislaboratorioiden kanssa takaa tulosten luotettavuuden ja erityistutkimusten laadun.