Työpaikkaselvitykset, erilaiset terveys- ja seurantatarkastukset, työtapaturmien hoito sekä tarvittava jatkohoitoon ohjaus kuuluvat työterveyshuoltomme piiriin.